Codex Cosmi
Codex Cosmi page in English Codex Cosmi -sivu suomeksi

Paikallinen galaksiavaruus

Paikallisella galaksiavaruudella tarkoitetaan meitä ympäröivää tilavuutta, jonka säde on jokseenkin 10 megaparsekia (tämä on määritelmäkysymys ja joskus sädettä muokataan hieman kulloinkin käsiteltävänä olevan tutkimuskohteen kannalta sopivaan suuntaan). Tilavuuden sisällä on useita satoja galakseja. Tarkkaa määrää ei varmasti tiedetä vielä vuosikymmeniin, sillä suuri osa galakseista on liian pieniä ja himmeitä havaittavaksi tai ne ovat oman galaksimme, Linnunradan tasossa olevien valtavien kaasu- ja tomupilvien takana piilossa. Suurin osa näistä galakseista kuuluu galaksiryhmiin ja -joukkoihin.

Yksi mielenkiintoinen ja tärkeä Paikallisen galaksiavaruuden piirre on, että merkittävä osa siinä olevista galakseista ja galaksijoukoista on jokseenkin samassa tasossa, joka on saanut nimen supergalaktinen taso.

Taustan kuva:
Background image:

ESO

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!