Codex Cosmi
Codex Cosmi page in English Codex Cosmi -sivu suomeksi

Galaksi

Galaksit ovat rakenteita, jotka koostuvat tähdistä sekä tähtienvälisestä kaasusta ja pölystä. Ne ovat erillisiä toisistaan siten, että niiden materia pysyy kasassa galaksin sisäisen painovoiman vaikutuksesta. Joissakin galakseissa on paljon nuoria tähtiä kun toiset pääosin koostuvat vanhoista tähdistä. Joissakin galakseissa on paljon kaasua ja/tai pölyä kun toisissa taas on vähän. Mitä suuremmista galakseista puhutaan sen enemmän niissä esiintyy vaihtelua. Pienimmissä galakseissa on vain satoja tuhansia tähtiä kun suurimmissa on tuhansia miljardeja tähtiä. Galakseja on viisi eri päätyyppiä: elliptiset, linssimäiset, spiraali-, epäsäännölliset ja pekuliaarigalaksit.

1. Elliptiset galaksit: Tyypillisesti elliptiset galaksit ovat muodoltaan ellipsoideja, niissä on vähän tähtienvälistä materiaalia, ei lainkaan viimeaikaista tähtienmuodostusta ja siten paljon vanhoja tähtiä. Useimmat galaksit ovat elliptisiä.

2. Linssimäiset galaksit: Linssimäiset galaksit ovat välimuoto elliptisten ja spiraaligalaksien välillä. Niiden muoto on samankaltainen keskeltä paksumpien linssien kanssa.

3. Spiraaligalaksit: Silmiinpistävin piirre spiraaligalakseissa ovat niiden spiraalihaarat. Spiraaligalakseissa on useita komponentteja: keskuspullistuma, kiekko, spiraalihaarat ja halo. Keskuspullistuma on pallomainen lukuisista tähdistä koostuva rakenne galaksin ytimessä. Kiekko on hyvin litteä, ympyränmuotoinen rakenne, jossa suurin osa tähtienvälisestä aineesta ja nuoret tähdet sijaitsevat. Spiraalihaarojen uskotaan olevan galaksin ydintä levyssä kiertäviä painovoima-aaltoja, jotka kasaavat materiaa tiheämmäksi spiraalihaaran muotoon. Halo on galaksia ympäröivä laaja pallomainen alue, jossa materiatiheys on alhainen. Halon tähdet ovat galaksin vanhimpia.

Joskus (jopa Wikipediassa) spiraaligalakseista käytetään myös vanhahtavaa nimitystä kierteisgalaksi, jota tulisi välttää, sillä se on hieman harhaanjohtava. Spiraaligalaksien spiraalihaarat eivät ole seurausta galaksin kiertymisestä vaan galaksin kiekossa vellovista painovoimahäiriöaalloista.

3.1. Sauvaspiraaligalaksit: Joskus spiraaligalaksin keskustassa on lisäksi tähdistä koostuva sauvamainen rakenne. Sauva ulottuu keskuspullistuman ulkopuolelle ja spiraalihaarat alkavat sen päistä.

4. Epäsäännölliset galaksit: Kaikki galaksit, jotka eivät selvästi kuulu muihin luokkiin, ovat epäsäännöllisiä galakseja. Ne ovat muodoltaan epäsäännöllisiä ja niissä on usein jälkiä viimeaikaisista painovoimavaikutuksista muiden galaksien kanssa.

5. Pekuliaarigalaksit: Jotkin galaksit ovat hyvin omituisia. Ne eivät sovi Hubblen galaksiluokitukseen ja ovat yleensä aktiivisia tai välittömässä vuorovaikutuksessa läheisten galaksien kanssa.

Katso myös taulukko galaksien tyypeistä ja luokista.

Elliptinen galaksi NGC 1316 - kuva: ESO Elliptinen galaksi NGC 1316 - kuva: ESO

Elliptinen galaksi NGC 1316.

Kuva: ESO

Spiraaligalaksi NGC 1232 - kuva: ESO Spiraaligalaksi NGC 1232 - kuva: ESO

Spiraaligalaksi NGC 1232 päältä nähtynä.

Kuva: ESO

Spiraaligalaksi NGC 4565 - kuva: NASA/JPL-Caltech Spiraaligalaksi NGC 4565 - kuva: NASA/JPL-Caltech

Spiraaligalaksi NGC 4565 sivulta nähtynä.

Kuva: NASA/JPL-Caltech

Pekuliaarigalaksi NGC 4027 - kuva: ESO Pekuliaarigalaksi NGC 4027 - kuva: ESO

Pekuliaarigalaksi NGC 4027.

Kuva: ESO

Taustan kuva:
Background image:

ESO

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!