Tuorlan tähtitieteellinen seura ry / Tuorlan Astronomical Society
Etsi sivuiltamme / Search our pages
Home Page in English Kotisivu suomeksi

Sivukartta
Palaute

Sitemap
Feedback

Tuorlan tähtitieteellinen seura ry
/ kotisivu / uutisia /

Tuorlan astronomical society
/ home page / news /

Tuorlan tähtitieteellinen seura ry / Tuorlan Astronomical Society

Uutisia

13/3/2020: Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

1/11/2019: Neljästoista sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kavallon tilalla

17/12/2018: Kolmastoista sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

25/1/2018: Kahdestoista sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

21/2/2014: Yhdestoista sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

5/3/2013: Kymmenes sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

22/12/2011: Yhdeksäs sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

29/12/2010: Kahdeksas sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

30/12/2009: Seitsemäs sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

22-24/10/2009: Seura osallistui Tuorlan observatoriolla järjestettyyn "Galilein yöt" -tapahtumaan.

2-4/4/2009: Seura osallistui Tuorlan observatorion ja Tuorlan planetaarion järjestämään "100 tuntia tähtitiedettä" -tapahtumaan.

19/12/2008: Kuudes sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

20/12/2007: Viides sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

18/12/2006: Neljäs sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

18/9/2006: Suomen tasavallan pääministeri, Matti Vanhanen vieraili Tuorlan observatoriolla. Katso myös kuvia tapahtumasta ja Turun yliopiston tiedote.

20/5/2006: Seura järjesti Tuorlan observatoriolla avoimien ovien päivän (tapahtuman ohjelma ja valokuvia). Päivän aikana observatorion tiloihin ja laitteisiin sekä Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:ltä lainassa olleeseen siirrettävään planetaarioon kävi tutustumassa yli 500 vierailijaa. Valtavan suuren suosion saavuttaneeseen lasten tähtitieteelliseen aarrejahtiin osallistui noin 100 lasta.

29/3/2006: Täydellisen auringonpimennyksen kuvasi Tuorlan observatoriolla työskentelevä Harry Lehto Magnavatissa, Turkissa.

22/12/2005: Kolmas sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

3/10/2005: Osittainen auringonpimennys. Valokuvakatsauksen tapahtumaan tarjosivat Tuorlan observatoriolla työskentelevät Harry Lehto, kuvattu Kööpenhaminassa Tanskassa, ja Perttu Keinänen, kuvattu Tuorlan observatoriolla, Piikkiössä.

4/9/2005: Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitoksen alueella järjestettiin Kurkistus maalle -tapahtuma, johon seura osallistui järjestämällä kiertokäyntejä Tuorlan observatoriolle.

11-15/8/2005: Turun Messukeskuksessa järjestettiin Turun Messut, joihin seura osallistui esittelemällä omaa ja observatorion toimintaa PowerPoint-esityksellä.

8/6/2005: Tuorlan Majatalolla järjestettiin seuran hankeselvityksen "Tuorlan observatorion vierailijakeskus" sekä Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitoksen ja MTT:n Yltöisten tutkimusaseman "AgriHortiPoli"-hankkeen julkistaminen, jota median edustajat saapuivat kuulemaan.

13/12/2004: Toinen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

24/11/2004: Tri David Jauncey (Australian Telescope National Facility) ja tri Martin George (tasmanialaisen Queen Victoria -museon kuraattori) luovuttivat Tuorlan observatoriolle metallisäiliön, johon on ikuistettu pieni osa edesmenneen "radiotähtitieteen isän", tri Grote Reberin, tuhkatuista jäännöksistä. Katso myös kuvia tapahtumasta ja lisätietoja Grote Reberistä (englanniksi).

5/9/2004: Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitoksen alueella järjestettiin Kurkistus maalle -tapahtuma, johon seura osallistui järjestämällä kiertokäyntejä Tuorlan observatoriolle.

29/6-1/7/2004: Herschel-satelliitin pääpeili saapuu Opteon Oy:n työpajaan; Tuorlan observatoriolla työskentelevän Rami Rekolan valokuvakatsaus.

Kesäkuu & heinäkuu, 2004: Seura järjesti yhdessä Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitoksen kanssa yhteisen valokuvanäyttelyn Tuorlan Majatalossa. Näyttelyn teema oli 'Kaksi Tuorlaa'; observatorio ja maaseutuoppilaitos. Näyttelyssä olleita valokuvia voi tilata itselleen.

8/6/2004: Venuksen ylikulku Auringon kiekon yli. Tapahtumasta on tarjolla Tuorlan observatoriolla työskentelevien Perttu Keinäsen näyttävä sivu sekä Rami Rekolan valokuvakatsaus.

15/5/2004: Seura järjesti Tuorlan observatoriolla avoimien ovien päivän (tapahtuman ohjelma ja valokuvia). Päivän aikana observatorion tiloihin ja laitteisiin sekä Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:ltä lainassa olleeseen siirrettävään planetaarioon kävi tutustumassa lähes 1000 vierailijaa, mikä ylitti odotukset positiivisesti.

8/3/2004: Ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tuorlan observatoriolla

24/2/2004: Patentti ja rekisterihallituksen alainen Yhdistysrekisteri hyväksyi seuran perusilmoituksen. Seura sai rekisterinumeron 188847 ja sen nimi muuttui muotoon Tuorlan tähtitieteellinen seura ry

16/1/2004: Tuorlan tähtitieteellinen seura perustettiin Tuorlan observatoriolla Piikkiössä

News

13 Mar 2020: An extraordinary meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

1 Nov 2019: The fourteenth constitutive meeting of the society was held at Kavalto farm.

17 Dec 2018: The thirteenth constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

25 Jan 2018: The twelfth constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

21 Feb 2014: The eleventh constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

5 Mar 2013: The tenth constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

22 Dec 2011: The nineth constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

29 Dec 2010: The eighth constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

30 Dec 2009: The seventh constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

22-24 Oct 2009: The society participated in the event "Galileian Nights", organised at Tuorla Observatory.

2-4 Apr 2009: The society participated in the event "100 Hours of Astronomy", organised by Tuorla Observatory and Tuorla Planetarium.

19 Dec 2008: The sixth constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

20 Dec 2007: The fifth constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

18 Dec 2006: The fourth constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

18 Sep 2006: The Prime Minister of the Republic of Finland, Matti Vanhanen visited Tuorla Observatory. See also photos of the visit.

20 May 2006: The society organised an open house day at Tuorla Observatory (programme and photographs). During the day over 500 visitors came to see the premises and equipment of the observatory. About 100 children took part in the overwhelmingly popular astronomical treasure hunt.

29 Mar 2006: A total solar eclipse was photographed by Harry Lehto from Tuorla Observatory, at Magnavat, Turkey.

22 Dec 2005: The third constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

3 Oct 2005: Partial solar eclipse on 3 Oct 2005. A photographic account on the event was provided by Harry Lehto from Tuorla Observatory; photograped at Copenhagen, Denmark and another one by Perttu Keinänen, also from Tuorla Observatory; photograped at Tuorla Observatory, Piikkiö, Finland.

4 Sep 2005: A "Peek to the Country" (Kurkistus maalle) event was held on the grounds of the Countryside College of Southwest Finland. Tuorlan Astronomical Society attended to the event by organising tours to Tuorla Observatory.

11-15 Aug 2005: Turku Fair was organized in Turku Fair and Congress Centre. The society took part in the fair by presenting its activities and those of Tuorla Observatory with a PowerPoint presentation.

8 Jun 2005: The society feasibility study of Tuorla Observatory Visitor Centre was publicised together with a similar study by Countryside College of Southwest Finland and Yltöinen Research Station at Tuorla Hostel. The event was attended by representatives of the media.

13 Dec 2004: The second constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

24 Nov 2004: Dr David Jauncey (Australian Telescope National Facility) and Dr Martin George (curator of Queen Victoria Museum in Tasmania) handed over to Tuorla Observatory a metal container comprising a portion of cremated ashes of "the father of radio astronomy", Dr Grote Reber. See also photos of the ceremony and further information on Grote Reber.

5 Sep 2004: A "Peek to the Country" (Kurkistus maalle) event was held on the grounds of the Countryside College of Southwest Finland. Tuorlan Astronomical Society attended to the event by organising tours to Tuorla Observatory.

29 Jun - 1 Jul 2004: Herschel mirror arrives to Opteon workshop at Tuorla Observatory; a photographic account by Rami Rekola from Tuorla Observatory.

June & July, 2004: The society and Countryside College of Southwest Finland had a joint exhibition of photographs in Hostel Tuorla. Theme of the exhibition was 'Two Tuorlas'; observatory and countryside college. Photographs displayed in the exhibition may be ordered.

8 Jun 2004: Venus Transit 2004. A comprehensive account on the Venus Transit over the Sun was provided by Perttu Keinänen and a photographic account by Rami Rekola, both from Tuorla Observatory.

15 May 2004: The society organised an open house day at Tuorla Observatory (programme and photographs). During the day an unexpected multitude of people, almost 1000 visitors, came to see the premises and equipment of the observatory.

8 Mar 2004: The first constitutive meeting of the society was held at Tuorla Observatory.

24 Feb 2004: Register of Associations, a division of National Board of Patents and Registration, accepted the declaration of association of the society. The society was given registration number 188847 and the official name of the society changed to Tuorlan tähtitieteellinen seura ry, with abbreviation ry, registred association, added to the end of the name.

16 Jan 2004: Tuorlan Astronomical Society was founded at Tuorla Observatory in Piikkiö, Finland.